Organizacje i stowarzyszenia

Spółki Grupy Kapitałowej Atende Software należą do organizacji biznesowych i branżowych w celu podejmowania współpracy i polepszania jakości świadczonych na rynku usług.

Atende Software należy do Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). Jest to organizacja non-profit, zrzeszająca podmioty gospodarcze działające w zakresie elektroniki i telekomunikacji oraz usług radiofonii i telewizji. Izba tworząc Sekcje, pozwala na współpracę przedstawicieli firm członkowskich wywodzących się określonego sektora branżowego. Dzięki temu Atende Software ma możliwość współpracy z partnerami z którymi na co dzień rywalizuje, w celu rozwiązywania wspólnych problemów, wymiany doświadczeń i walki o poprawę sytuacji na rynku. Prace w poszczególnych Sekcjach dotyczą kwestii wspólnych dla danej grupy i podejmują zagadnienia istotne dla wszystkich jej członków.
Atende Software należy do Business Centre Club (BCC), czyli prestiżowego Klubu przedsiębiorców. BCC jest organizacją międzynarodową, wyróżnioną w siedzibie Parlamentu Europejskiego za znaczący wkład w krzewienie integracji i tożsamości europejskiej. Honorowymi członkami BCC są m.in.: George Bush, Jerzy Buzek, Jacques Chirac, Bill Clinton, Margaret Thatcher, i Lech Wałęsa. Klub jest też inicjatorem Forum Dialogu, czyli płaszczyzny komunikowania się poszczególnych grup społecznych w sprawach najważniejszych dla rozwoju Polski. Przynależność do organizacji daje gwarancję, że firma reprezentuje wysokie normy etyczne, przestrzega zasad kodeksu kupieckiego oraz działa zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.
Phoenix Systems należy do PRIME Alliance, czyli organizacji zrzeszającej najbardziej znane firmy z sektora IT, Utilities i Smart Grid. Stowarzyszenie wyznacza standardy i specyfikacje rozwiązań opartych na moelu komunikacji PLC PRIME, a także prowadzi programy certyfikacji. Phoenix-PRIME Board, czyli autorska implementacja standardu PRIME widnieje na stronie PRIME Alliance, w zakładce chipsets, jako jedno z dziesięciu certyfikowanych rozwiązań na świecie.
Phoenix Systems jest partnerem globalnej korporacji Freescale. Firma Freescale z siedzibą główną w Austin w Teksasie, działa od ponad 50 lat w 20 krajach i jest liderem na rynku rozwiązań dla systemów wbudowanych (wyróżnienie w rankingu TOP 100 Global Innovators). Spółka Phoenix Systems w ramach umowy z firmą Freescale opracowała programową implementację protokołu komunikacyjnego PRIME dla mikrokontrolerów Freescale Kinetis. W ten sposób powstał Phoenix-PRIME Board, który uzyskał światową certyfikację przyznawaną przez PRIME Alliance i oferowany jest największym, światowym producentom inteligentnych liczników energii elektrycznej.
Phoenix Systems należy do Set Squared, brytyjskiej organizacji wspierającej innowacyjne pomysły. Set Squared ma na celu budowę gospodarki opartej na wiedzy dlatego wspiera start-upy, o dużym potencjale wzrostu, które posiadają dostęp do bazy badawczej lub uczelni partnerskiej. Organizacja oferuje skrojone na miarę pakiety wsparcia biznesu, by pomóc start-upom stać się rentownym i dobrze prosperującym przedsiębiorstwem. Phoenix System dzięki wsparciu Set Sqared ma swoje przedstawicielstwo w Bristolu, jest promowany w branżowych pismach i na eventach, a także nawiązuje ważne kontakty biznesowe.
Phoenix Systems należy do G3 Alliance, sojuszu powołanego w celu wspierania, promowania i wdrażania G3-PLC w urządzeniach podłączonych do inteligentnych sieci. Członkowie stowarzyszenia to firmy działające w obszarze Smart Grid, takie jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, producenci urządzeń i półprzewodników, dostawcy IT, a także firmy motoryzacyjne. Członkostwo w stowarzyszeniu umożliwi firmie Phoenix Systems, która rozpoczęła implementację standardu G3-PLC, zaistnienie w branży.

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić.