Ogłoszenia

 • 2017-10-25

  Ogłoszenie

  Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług Inżyniera systemowego w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem..

  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: rekrutacja@atendesoftware.pl w terminie do dnia 03.11.2017 r., do godziny 16:00.

  Szczegóły oferty znajdują się w Bazie konkurencyjności

 • 2017-10-18

  Ogłoszenie

  Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług przez Analityka w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem..

  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: tomasz.boboli@atendesoftware.pl w terminie do dnia 30.10.2017 r., do godziny 15:00.

  Szczegóły oferty znajdują się w Bazie konkurencyjności

  UWAGA!!! w dniu 19.10.2017 zapytanie ofertowe zostało zmienione (usunięto Kryterium oceny ofert K5).

 • 2017-10-18

  Ogłoszenie

  Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na zaprojektowanie liczników 1- i 3- fazowych energii elektrycznej wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem..

  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: tomasz.boboli@atendesoftware.pl w terminie do dnia 07.11.2017 r., do godziny 15:00.

  Szczegóły oferty znajdują się w Bazie konkurencyjności

  UWAGA!!! w dniu 19.10.2017 zapytanie ofertowe zostało zmienione (usunięto Kryterium oceny ofert K4).

 • 2017-08-04

  Ogłoszenie

  Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług Inżyniera Oprogramowania (oprogramowanie wbudowane) w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: rekrutacja@atendesoftware.pl w terminie do dnia 14.08.2017 r., do godziny 23:00.

  UWAGA!!! Zawieszamy postępowanie przetargowe do odwołania.

  Szczegóły oferty znajdują się tutaj (Zapytanie Ofertowe) i tutaj (Istotne Postanowienia Umowy).

 • 2017-08-04

  Ogłoszenie

  Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług Projektanta Urządzeń (zaprojektowanie i produkcja urządzeń) w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: rekrutacja@atendesoftware.pl w terminie do dnia 14.08.2017 r., do godziny 23:00.

  UWAGA!!! Zawieszamy postępowanie przetargowe do odwołania.

  Szczegóły oferty znajdują się tutaj (Zapytanie Ofertowe) i tutaj (Istotne Postanowienia Umowy).

 • 2017-08-04

  Ogłoszenie

  Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług Analityka (zakup-sprzedaż energii elektrycznej na giełdzie) w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: rekrutacja@atendesoftware.pl w terminie do dnia 14.08.2017 r., do godziny 23:00.

  UWAGA!!! przedłużamy termin składania ofert do 21.08.2017 do godziny 16:00.

  Szczegóły oferty znajdują się tutaj (Zapytanie Ofertowe) i tutaj (Istotne Postanowienia Umowy).

  Informujemy, że postępowanie zostało unieważnione szczegóły informacji znajdują się tutaj

 • 2017-08-04

  Ogłoszenie

  Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług Inżyniera Oprogramowania (platformy mobilne) w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: rekrutacja@atendesoftware.pl w terminie do dnia 14.08.2017 r., do godziny 23:00.

  UWAGA!!! przedłużamy termin składania ofert do 21.08.2017 do godziny 16:00.

  Szczegóły oferty znajdują się tutaj (Zapytanie Ofertowe) i tutaj (Istotne Postanowienia Umowy).

  Informujemy, że mając na uwadze spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz uzyskaną wyższą liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny ofert, Zamawiajacy spośród otrzymanych w ramach postępowania ofert wybrał ofertę złożoną przez PROEXE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 3/16.

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić.