Czym jest Meter Data Gateway?

System MDG (Meter Data Gateway) realizuje funkcjonalności dwukierunkowej komunikacji z infrastrukturą pomiarową, pozwalając zarówno na akwizycję danych pomiarowych, jak i parametryzowanie liczników energii.

Budowa systemu

Serwery akwizycji

System MDG posiada architekturę rozproszoną i składa się ze zbioru serwerów akwizycji, z których każdy podłączony jest do wspólnej kolejki akwizycji. Kolejka akwizycji stanowi bufor instrukcji adresowanych do liczników lub koncentratorów. Przykładowe instrukcje akwizycji to operacja pobrania określonej wielkości pomiarowej, ustawienia danego atrybutu obiektu licznika lub wykonanie operacji na koncentratorze, np. pobranie parametrów pracy jego interfejsów komunikacyjnych.

Przetwarzanie instrukcji

Każdy z węzłów MDG pobiera instrukcje z kolejki i przetwarza je, w wyniku czego pozyskiwane są dane pomiarowe lub wykonywane operacje na licznikach. W trakcie pobierania instrukcji są one odpowiednio grupowane w celu optymalizacji komunikacji z koncentratorami. Elementem grupowania jest także wzajemne wykluczanie równoległej komunikacji z koncentratorem przez wiele węzłów akwizycji równocześnie (wymagane w przypadku niektórych łączy).

Sterowniki urządzeń

Najniższą warstwę MDG stanowią sterowniki urządzeń pozwalające na uogólnioną komunikację z infrastrukturą pomiarową i ukrywające różnice w typach podłączonych układów i stosowanych protokołach komunikacji. MDG wspiera protokoły komunikacji takie jak DLMS/COSEM, P3.2, P3.2EX, STG, DCSAP. Pozwala zarówno na komunikację z wykorzystaniem koncentratorów, jak i bezpośrednią komunikację z układami pomiarowymi, np. za pomocą GSM/GPRS/3G/4G/CDMA lub PSTN.

Cechy i funkcje

Akwizycja oparta o instrukcje

Działanie MDG polega na przetwarzaniu instrukcji akwizycji generowanych przez aplikację MDM lub inne systemy. Instrukcja akwizycji może reprezentować abstrakcyjną operację wykonywaną na pojedynczym elemencie infrastruktury lub rzeczywisty komunikat DLMS/COSEM.

Rozproszona kolejka akwizycji

Instrukcje akwizycji przechowywane są w kolejce zbudowanej w oparciu w współdzieloną, rozproszoną przestrzeń obiektów. Kolejka działa w oparciu o farmę serwerów dzięki czemu awaria pojedynczego węzła nie wpływa na proces akwizycji danych.

Grupowanie instrukcji

W celu optymalizacji komunikacji i omijania ograniczeń implementacyjnych koncentratorów stosowane jest grupowanie instrukcji. Polega ono na wysyłaniu pojedynczej instrukcji pobrania danych dla grupy układów znajdujących się na tym samym koncentratorze.

Modularna i skalowalna architektura

System MDG został opracowany w celu uzyskania wydajnej akwizycji z heterogenicznych układów pomiarowych. Założono, że skalowanie wydajności będzie odbywało się poprzez dodawanie nowych węzłów, a obsługa różnych układów zostanie zrealizowana poprzez abstrakcję sterowników urządzeń.

Zdarzenia i integracja ze SCADA

Jedną z funkcji MDG jest asynchroniczne odbieranie zdarzeń z infrastruktury pomiarowej. Zdarzenia to komunikaty generowane w wyniku problemów w działaniu sieci nN lub nieuprawnionych działań użytkownika (np. zdjęcia pokrywy układu). Odbierane zdarzenia mogą być przekazywane bezpośrednio do systemów SCADA.

Wydajna implementacja

Aplikacja MDG została napisana w języku C++ ze szczególnym uwzględnieniem wymagania przenośności pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi. Dzięki wydajnej implementacji pojedynczy węzeł akwizycji jest w stanie obsłużyć kilkaset tysięcy podłączonych układów pomiarowych i kilka tysięcy koncentratorów.

Obsługiwane protokoły komunikacji

  • DLMS/COSEM - protokół powszechnie stosowany do odczytu danych pomiarowych z inteligentnych urządzeń pomiarowych.
  • P3.2/P3.2Ex - protokół koncentratorów ADDAX, oparty na DLMS/COSEM. Umożliwia komunikację synchroniczną lub asynchroniczną.
  • STG - protokół koncentratorów Current/Ormazabal. Bazuje na FTP, za pośrednictwem którego przekazuje dane pomiarowe. Zdarzenia są wysyłane asynchronicznie.
  • DCSAP - protokół opracowany na potrzeby wdrożenia w Energa-Operator. Zapewnia wysoką efektywną przepływność oraz łatwy, bezpośredni dostęp do licznika. Umożliwia asynchroniczny odczyt zdarzeń licznikowych i informacji o zmianie topologii sieci PLC.

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić.