Czym jest Meter Data Manager?

MDM (Meter Data Manager) to aplikacja zarządzająca danymi pomiarowymi, stanowiąca główny element systemu AMI (Advanced Metering Infrastructure). Podstawowe funkcje aplikacji to przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych pomiarowych oraz zarządzanie infrastrukturą pomiarową.

Aplikacja rozwijana jest od 2011 i została wdrożona w Energa-Operator S.A.

Cechy i funkcjonalność

Analiza danych pomiarowych
Aplikacja gromadzi dane pomiarowe odpowiadające różnym wielkościom fizycznym, mierzonym przez inteligentne liczniki energii elektrycznej. Dane poddawane są wielowymiarowej walidacji, podlegają uzupełnianiu oraz prowadzona jest ich analiza służąca np. do określenia poziomu zbilansowania sieci.
Zarządzanie Punktami Pomiaru
Podstawowym obiektem aplikacji jest Punkt Pomiaru reprezentujący miejsce sieci energetycznej, w którym zainstalowane jest urządzenie pomiarowe. Posiada on atrybuty takie jak nazwa, adres, pozycja geograficzna, straty techniczne, dane pomiarowe oraz stan, wiążący rzeczywisty układ pomiarowy i jego parametry z miejscem pomiaru.
Obsługa infrastruktury pomiarowej
Aplikacja pozwala na pełną obsługę infrastruktury pomiarowej różnych producentów (koncentratorów i układów pomiarowych), począwszy od akwizycji danych, sterowania stycznikiem, a kończąc na zaawansowanej parametryzacji. Model danych układów pomiarowych opiera się na standardzie DLMS/COSEM.
Monitorowanie stanu systemu
Aplikacja posiada mechanizmy monitorowania stanu innych komponentów systemu, w tym łączy telekomunikacyjnych oraz modemów wykorzystywanych do komunikacji z koncentratorami. Dzięki temu możliwe jest określenie poziomu SLA łączy oraz automatyczne zarządzanie awariami, procesem ich usuwania oraz sterowanie akwizycją danych.
Obsługa taryf rozliczeniowych
Aplikacja pozwala na definiowanie taryf wykorzystywanych w rozliczeniach poboru energii i zarządzanie ich repozytorium. Taryfy definiowane są za pomocą intuicyjnego edytora graficznego. Model danych zakłada możliwość definiowania taryf dynamicznych, które mają być w przyszłości wykorzystywane do racjonalizacji zużycia energii przez klientów komunalnych.
Funkcje dodatkowe
Aplikacja posiada szereg funkcji dodatkowych, m. in. zaawansowane raportowanie, zarządzanie standardowymi profilami zużycia, możliwość integracji z LDAP oraz różnego rodzaju systemami zewnętrznymi, np. systemami zarządzania majątkiem sieciowym, bilingami, systemami zarządzania dystrybucją oraz innymi, niż MDG, rozwiązaniami do akwizycji danych pomiarowych.

Architektura aplikacji

Wielowarstwowa architektura MDM pozwala na łatwe poziome i pionowe skalowanie systemu, w celu osiągnięcia wysokiej wydajności i odporności na awarie. Podstawowym elementem systemu jest rozwiązanie do zarządzania bazami danych - Oracle Exadata.

Oracle Exadata
Oracle Exadata, wysokowydajne środowisko bazodanowe, składuje zarówno obiekty biznesowe jak i dane pomiarowe. Wykorzystywana jest do analizy, agregacji, walidacji i estymacji danych pomiarowych, co pozwala osiągnąć wysoką wydajność tych procedur i minimalizować czas ich wykonania.
Weblogic
Aplikacja MDM działa pod kontrolą serwera aplikacyjnego Oracle Weblogic zapewniającego środowisko wykonania aplikacji zgodne z JEE. Aplikacja składa się z warstwy serwisów odpowiadających za przetwarzanie danych, kontrolerów obsługujących interfejs użytkownika WWW oraz API dla systemów zewnętrznych.
Serwisy
Serwisy udostępniają logikę biznesową, odpowiadając za przetwarzanie danych. Realizują funkcjonalności na rzecz procesów zidentyfikowanych w Organizacji, ukrywając również szczegóły implementacyjne związane z niższymi warstwami.
Kontrolery
Warstwa kontrolerów jest odpowiedzialna za przyjmowanie zleceń użytkowników i formatowanie dla nich odpowiedzi. Kontrolery zarządzają zmianami widoków oraz tym co użytkownik aktualnie obserwuje w aplikacji.
API
System AMI udostępnia uogólnione API do zarządzania obiektami biznesowymi oraz pomiarami. Interfejs pozwala w sposób spójny i wydajny na subskrypcję danych pomiarowych i zdarzeń z układów pomiarowych, a integracja z systemami Operatora pozwala na sprawną realizację rozproszonych procesów biznesowych.
WWW
Aplikacja jest stworzona w technologii cienkiego klienta, umożliwiając uruchomienie na dowolnej współczesnej przeglądarce internetowej. Wykorzystanie javascript pozwala na stworzenie bogatej i wysoce interaktywnej warstwy prezentacyjnej.

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić.